"Sống xanh"

Chia sẻ về những kinh nghiệm trồng rau, trồng cây trong những không gian nhỏ hẹp của nhà phố. Cho bạn và gia đình không gian xanh và nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng homemade.